Důležité ohlédnutí do minulosti

V letech  2006 - 2012 jsem byla "vzdělávací institucí akreditovanou MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků". V tomto období jsem měla akreditováno 25 seminářů, odprezentovala jsem 120 pěti a vícehodinových seminářů pro více než 1.300 účastníků z celé ČR. Kvůli mateřským radostem v období 2010 - 2014 jsem o obnovení akreditace nežádala.

V březnu 2017, když jsem seopět mohla začít opět plně soustředit na mou lektorskou činnost, snažila jsem se obnovit svou akreditaci u MŠMT. Byť jsem po celou dobu zmiňované mateřské dovolené jsem se snažila být profesně velmi aktivní a intenzivně jsem se vzdělávala a věnovala jsem se i publikační činnosti, za dobu mé "lektorské nepřítomnosti" se změnila pravidla. Proto, abych mohla nadále pomáhat vyučujícím zefektivňovat a zpestřovat jejich výuku (a to jak v oblasti výuky angličtiny, tak i práce s Montessori přístupem), bych musela pro každou věkovou skupinu vystudovat pedagogickou .

Zástupce MŠMT mě informoval, že došlo k novele zákona a ke změnám poždavků na vzdělávání lektorů a proto nyní nemám požadované vzdělání (které jsem již měla) a akreditaci tak nezískám. Pro to, abych ji získala, bych musela absolvovat 3x (pro každý stupeň školy) 4 semestry dálkového studia na VŠ. A to je pro mě neakceptovatelný luxus - jak časový, tak i finanční (cca 10 000 Kč za semestr). Pro získání akreditace v oblasti MŠ mi chybí 4 roky praxe v MŠ na plný úvazek... Samozřejmě, že se budu vzdělávat i nadále, ale už se cítím hodně stará na to, abych studovala něco jen pro "papír" když vím, že opravdu neplánuju nastoupit jako učitelka do nějaké státní školy.

Co z toho plyne? Mé plány se na jednu stranu nemění, stále chci dělat vše, co dělám a chci to dělat ještě lépe než kdy před tím. Všechny níže uvedené semináře budu i nadále připravovat a vést se stejným zapálením a nadšením, jako kdyby byly MŠMT akreditované...

Níže naleznete abstrakty všech mých čtyř a více hodinových seminářů, které mám v současné době připravené. Na mých webových i facebookových stránkách průběžně zveřejňuji informace o místech, kde a kdy se jaký seminář koná.

Semináře, které připravuji a vedu, dělím na 5 základních skupin:

 1. semináře pro vyučující angličtiny na běžných školách
 2. semináře pro vyučující angličtiny na běžných školách, kteří mají zájem rozšířit svou výuku o prvky Montessori
 3. semináře pro vedoucí anglických zájmových kroužků, letních táborů, pedagogy volného času
 4. semináře pro vyučující angličtiny v mateřských školách, mateřských centrech či jazykových školách (děti 3 - 6 let)
 5. semináře pro vyučující v mateřských školách, dětských skupinách, chůvy a rodiče v oblasti Montessori pedagogiky (děti 1 - 6 let)

Co mají všechny níže uvedené semináře společného?

 • vždy mám připravenou powerpointovou prezentaci s velkým množstvím fotografií, které promítám na promítací plátno
 • vždy mají účastníci možnost "osahat" si a vyzkoušet prezentované aktivity a pomůcky (stejně tak si je i nafotit pro vlastní potřebu)
 • vždy s účastníci ze semináře odnesou tištěné materiály, často i drobné dárky, které mohou následně používat při práci s dětmi

Pokud máte zájem o seminář pouze pro Váš pedagogický sbor nebo byste chtěli seminář nabídnout veřejnosti a pořádat ho ve vašem např. mateřském centru, moc ráda přijedu se semináři za Vámi. Mé časové možnosti jsou v pracovní dny následující: z Prahy-západ (Barrandova) mohu vyjíždět autem nejdříve v 7:15 (musím nejprve předat mladší ratolest ve školce, která otvírá v 7 hodin) a nejpozději musím na stejné místo dojet v 16:30. O víkendech jsem časově i vzdálenostně flexibilní ;). S jakýmikoli dotazy mě prosím kontaktujte na lucie(zavináč)MAMAfaktura.cz.

1) Semináře pro angličtináře na základních školách - zpestření výuky angličtiny

Sight words - aktivity s 200 nejčastějšími slovy v AJ pro 1.st. ZŠ

Tzv. „Dolch sight words“ je seznam 220 nejčastěji používaných slov v anglické dětské literatuře, který sestavil Edward W. Dolch již v roce 1948. Někdy se těmto slovům také říká „high frequency words“, protože E. W. Dolch dospěl k tomuto seznamu skrze analýzu textů stovek dětských knih. Vybíral ta nejčastěji objevující se tzv. „pomocná slova“ (tj. zájmena, přídavná jména, příslovce, spojky a pomocná slovesa) – tedy slova, která všem dělají největší problémy, protože jsou z velké části abstraktní (např. slova then, there). E. W. Dolch věřil, že pokud se žáci těchto 220 slov naučí rychle rozpoznávat na první pohled (a studenti angličtiny jako cizího jazyka je i aktivně používat), měli by být schopni přečíst min. 50% jakéhokoli dětského textu.

V anglofonních zemích se děti seznamují s těmito slovy postupně mezi mateřskou školou a 3. ročníkem ZŠ. Z nepochopitelných důvodů se sight words v prostředí výuky angličtiny jako cizího jazyka nevyskytují. Seminář chce tento trend změnit a vyučujícím tato slova prezentovat společně s aktivitami, které zajímavou a zábavnou formou tato slova postupně představují a následně procvičují.

Pro žáky první stupně jsou sight words rozdělena do skupin po 10 slovech, která vychází z pořadí, v jakém se slova učí žáci v anglofonních zemích (tj od nejjednodušších po nejsložitější). Ze seznamu slov byly vyjmuty slovesa v minulém čase – proto se mladší žáci setkají se 200 slovy. 

 • déllka semináře - 4 x 45 min

Sight words - aktivity s 220 nejčastějšími slovy v AJ pro 2.st. ZŠ

Tzv. „Dolch sight words“ je seznam 220 nejčastěji používaných slov v anglické dětské literatuře, který sestavil Edward W. Dolch již v roce 1948. Někdy se těmto slovům také říká „high frequency words“, protože E. W. Dolch dospěl k tomuto seznamu skrze analýzu textů stovek dětských knih. Vybíral ta nejčastěji objevující se tzv. „pomocná slova“ (tj. zájmena, přídavná jména, příslovce, spojky a pomocná slovesa) – tedy slova, která všem dělají největší problémy, protože jsou z velké části abstraktní (např. slova then, there). E. W. Dolch věřil, že pokud se žáci těchto 220 slov naučí rychle rozpoznávat na první pohled (a studenti angličtiny jako cizího jazyka je i aktivně používat), měli by být schopni přečíst min. 50% jakéhokoli dětského textu.

V anglofonních zemích se děti seznamují s těmito slovy postupně mezi mateřskou školou a 3. ročníkem ZŠ. Z nepochopitelných důvodů se sight words v prostředí výuky angličtiny jako cizího jazyka nevyskytují. Seminář chce tento trend změnit a vyučujícím tato slova prezentovat společně s aktivitami, které zajímavou a zábavnou formou tato slova postupně představují a následně procvičují.

Pro žáky druhého stupně jsou sight words rozdělena do skupin po 11 slovech, které vychází z pořadí, jak často se slova v angličtině vyskytují. Starší žáci jsou seznámeni se všemi 220 sight words, včetně deseti sloves v minulém čase.

 • délka semináře - 4x45 min

Grammar through conversation - krátké aktivity pro 1. st.ZŠ

Na tomto prakticky zaměřeném semináři si ukážeme a vyzkoušíme rychlé, jednoduché aktivity, pomocí kterých si žáci efektivně procvičí základní gramatické jevy v „praxi“ – tj. mimo prostředí gramatických cvičení v učebnicích. Gramatické jevy, probírané na prvním stupni ZŠ, budou žákům představovány v kontextu reálných situací, ve kterých se gramatické jevy používají nejčastěji. Tyto „bleskové“ aktivity se stanou vítaným kořením běžné výuky jak pro žáky, tak i pro vyučující. K aktivitám nejsou potřeba žádné pomůcky a nebo jen ty, které jsou běžně dostupné v každé třídě (tabule, tužka, papír, příp. vytištěné podklady).

 • délka semináře - 4x45 min

Grammar through conversation - krátké aktivity pro 2. st.ZŠ

Na tomto prakticky zaměřeném semináři si ukážeme a vyzkoušíme rychlé, jednoduché aktivity, pomocí kterých si žáci efektivně procvičí základní gramatické jevy v „praxi“ – tj. mimo prostředí gramatických cvičení v učebnicích. Gramatické jevy, probírané na prvním stupni ZŠ, budou žákům představovány v kontextu reálných situací, ve kterých se gramatické jevy používají nejčastěji. Tyto „bleskové“ aktivity se stanou vítaným kořením běžné výuky jak pro žáky, tak i pro vyučující. K aktivitám nejsou potřeba žádné pomůcky a nebo jen ty, které jsou běžně dostupné v každé třídě (tabule, tužka, papír, příp. vytištěné podklady).

 • délka semináře - 4x45 min

English through photos - anglická konverzace pro 1. st. ZŠ

Říká se, že obrázek (či fotografie) je víc než tisíce slov. Jelikož je naším cílem žáky rozpovídat, chceme jim tyto „obrázkové tisíce slov“ nabídnout jako téma pro jejich procvičování angličtiny na různá témata. V průběhu semináře se seznámíme s krátkými a univerzálními aktivitami, které jsou využitelné s různými fotografiemi při výuce angličtiny na prvním stupni ZŠ. Čím různorodější fotografie jsou, tím větší potenciál nesou pro bohatou a pestrou konverzaci, plnohodnotné rozhovory a popisy.

Autorkou všech prezentovaných fotografií je lektorka semináře, které nafotila v průběhu svých studijních a pracovních pobytů na všech kontinentech (kromě Antarktidy ;). Účastníci ze semináře budou odcházet s nevyčerpatelným množstvím aktivit, protože každá nově použitá fotografie poskytuje nové možnosti podněty k nejrůznějším formám verbálního vyjadřování (diskuse, popis, atd.).

 • délka semináře - 4x45 min

English through photos - anglická konverzace pro 2. st. ZŠ

Říká se, že obrázek (či fotografie) je víc než tisíce slov. Jelikož je naším cílem žáky rozpovídat, chceme jim tyto „obrázkové tisíce slov“ nabídnout jako téma pro jejich procvičování angličtiny na různá témata. V průběhu semináře se seznámíme s krátkými a univerzálními aktivitami, které jsou využitelné s různými fotografiemi při výuce angličtiny na prvním stupni ZŠ. Čím různorodější fotografie jsou, tím větší potenciál nesou pro bohatou a pestrou konverzaci, plnohodnotné rozhovory a popisy.

Autorkou všech prezentovaných fotografií je lektorka semináře, které nafotila v průběhu svých studijních a pracovních pobytů na všech kontinentech (kromě Antarktidy ;). Účastníci ze semináře budou odcházet s nevyčerpatelným množstvím aktivit, protože každá nově použitá fotografie poskytuje nové možnosti podněty k nejrůznějším formám verbálního vyjadřování (diskuse, popis, argumentace, atd.).

 • délka semináře - 4x45 min

2) Semináře pro angličtináře na základních školách - propojení výuky angličtiny s Montessori přístupem

Montessori principy ve výuce anglické gramatiky I.

Montessori pedagogika se mimo jiné snaží žákům co nejvíce přiblížit realitu a „zhmotnit“ svět kolem nás, aby i „nehmatatelné“ mohli prozkoumat rukama. Tento princip „zhmotnění nehmatatelného“ žákům velmi pomáhá i při pochopení a upevnění různých anglických gramatických jevů. Seminář je zaměřen na praktické ukázky aktivit, které si účastníci budou moci sami vyzkoušet a odnesou si tak nejen podklady k těmto aktivitám, ale také nedocenitelné osobní zkušenosti z účastí v nich. Aktivity jdou napříč všemi jazykovými dovednostmi (mluvení, psaní, čtení i poslech) a velmi často je kombinují. Tento seminář se zaměřuje na aktivity procvičující následující gramatické jevy: množné číslo podstatných jmen, stupňování přídavných jmen, člen určitý a neurčitý, stažené tvary sloves a strukturu vět – oznamovací způsob, otázka, zápor. Seminář je připraven primárně pro vyučující angličtiny na prvním stupni ZŠ, ale je vhodný i pro ty vyučující na druhém stupni ZŠ, kteří chtějí svým žákům pomoci se zvládnutím výše popsaných gramatických jevů.

 • délka semináře - 5x45 min

Montessori principy ve výuce anglické gramatiky II.

Montessori pedagogika se mimo jiné snaží žákům co nejvíce přiblížit realitu a „zhmotnit“ svět kolem nás, aby i „nehmatatelné“ mohli prozkoumat rukama. Tento princip „zhmotnění nehmatatelného“ žákům velmi pomáhá i při pochopení a upevnění různých anglických gramatických jevů. Seminář je zaměřen na praktické ukázky aktivit, které si účastníci budou moci sami vyzkoušet a odnesou si tak nejen podklady k těmto aktivitám, ale také nedocenitelné osobní zkušenosti z účastí v nich. Aktivity jdou napříč všemi jazykovými dovednostmi (mluvení, psaní, čtení i poslech) a velmi často je kombinují. Tento seminář se zaměřuje na aktivity procvičující následující gramatické jevy: předložky místa, času, pohybu a slovesné časy. Tento seminář je pouze volným pokračováním semináře Montessori principy ve výuce AJ gramatiky I. a proto není nutné absolvovat semináře chronologicky, byť je to upřednostňováno.

 • délka semináře - 5x45 min

Poznámka k seminářům kombinujících výuku angličtinu s prvky Montessori:

V roce 2013 jsem ve Společnosti Montessori, o.s. absolvovala seminář „English language in a Montessori classroom“ (Anglický jazyk v Montessori třídě). Seminář hodnotím jako kvalitní (velmi zkušená lektorka), ale prezentované aktivity byly „pouze“ přenesené z anglofonního prostředí, vůbec nereflektovaly potřeby žáků při studiu angličtiny jako cizího jazyka (tj. potřebu komunikovat s ostatními, atd.) Od absolvování tohoto semináře jsem se začala intenzivně zabývat zapojováním principů Montessori do výuky angličtiny - tedy mé profese před mateřiskou dovolenou (obohacování metodiky výuky angličtiny o prvky zážitkové pedagogiky) a nové profese "objevené" v průběhu mateřské dovolené (Montessori pedagogiky). Konečně se dostávám k realizaci svého snu - připravit takové semináře, které představují účastníkům takové aktivity s prvky Montessori, které respektují opravdové potřeby žáků při studiu angličtiny jako cizího jazyka (nikoli jako jazyka mateřského) v prostředí běžných základních škol.

3) Semináře pro vedoucí zájmových kroužků, táborové vedoucí, pedagogy volného času

Mimoškolní angličtina - zážitkové jazykové projekty

Sedm let jsem měla to obrovské štěstí působit pod hlavičkou neziskové organizace jako metodik a odborný garant projektu, který přinášel celoroční pravidelnou zážitkovou výuku angličtiny do prostředí dětských domovů (děti 6 – 18 let). V roce 2013 byl tento projekt Pod křídly oceněn Evropskou jazykovou cenou LABEL. Cílem semináře je předat veškeré know-how, které jsem v průběhu metodického vedení projektu získala, aby i další děti mohly využívat jeho potenciál. Probereme možná témata a zaměření anglických kroužků či projektů, které mohou být krátkodobé nebo celoroční.

Samozřejmě si vyzkoušíme vybrané aktivity procvičující různé jazykové dovednosti. Nepřeberné množství fotografií nám následně pomůže lépe si představit, jak děti mohou na aktivity reagovat. Jednoduše řečeno, zaměříme se na vše, co pomůže dětem zpříjemnit osvojování si angličtiny bez pocitu, že „jsou ve škole“.

Neopomeneme také zodpovědět otázky typu: Jak zapojit děti s různými poruchami učení, s problémy se sebevědomím a motivací k učení? Jak prostřednictvím výuky angličtiny, která je pro děti zajímavá a zábavná, tato znevýhodnění zmírňovat a poskytovat velký prostor pro osobnostní růst?

Účastníci si ze semináře odnesou vytištěné podklady, na kterých mohou začít stavět své vlastní jazykové projekty a mimoškolní anglické programy.

 • délka semináře - 5x45 min

4) semináře pro vyučující angličtiny v mateřských školách, mateřských centrech či jazykových školách (děti 3 - 6 let)

Speak & Montessori - kurz přirozené výuky angličtiny

Tento dvoudenní kurz je připraven pro ty vyučující angličtiny v mateřských školách a v 1. a 2. třídě škol základních, kteří chtějí zpestřit, obohatit a hlavně zefektivnit svou výuku. Období seznamování se s cizím jazykem je dle mých profesních zkušeností naprosto zásadní, protože během něj si děti vytvářejí svůj celoživotní postoj k danému jazyku. Montessori přístup ke vzdělávání je natolik pestrý a pro děti zajímavý, že by byla obrovská škoda Montessori principy nezahrnout i do výuky angličtiny. Děti si tak v hodinách mohou rozšiřovat své obzory ve smyslové výchově, cvičení praktického života a dalších oblastech, ve kterých se děti učí angličtinu při vykonávání zajímavých činností, ne pouze koukáním na obrázky v učebnicích.

V průběhu prvního dne kurzu si probereme všechny nejdůležitější teoretické principy, na kterých je výuka angličtiny skrze Montessori aktivity postavena. Následně si ukážeme širokou škálu aktivit, které propojují výuku angličtiny se všemi Montessori oblastmi – tj. smyslovou výchovou, praktickým životem, matematikou, přírodními vědami (tzv. kosmickou výchovou) a výukou jazyka. Tyto aktivity mohou být samozřejmě využity i jako zpestření běžné výuky angličtiny.

Druhý den každý z účastníků bude mít prostor uvést jednu vlastní aktivitu, která kombinuje výuku angličtiny s libovolnou Montessori oblastí. Připraví se ji uvést a názorně předvést, ostatní účastníci kurzu budou simulovat děti. Následovat bude krátká diskuse o aktivitě a o dalších možných variantách, která tato aktivita nabízí. Právě možnost praktického vyzkoušení si aktivit nejen jako „dítě“ ale i jako vyučující, je naprosto zásadní pro proces osvojování si nových prezentačních dovedností. Kurz zakončíme postřehy a příklady z dobré praxe výuky angličtiny skrze Montessori přístup.

 • délka semináře - 16 x 45 min (2 dny)

Dodatek: Montessori přístupem se teoreticky i prakticky velmi intenzivně zabývám od února 2012. Kromě studia (viz. seznam absolvovaných seminářů v přiloženém životopise) jsem téměř čtyři roky vedla Montessori hrátky – pravidelné 60-ti minutové bloky s týdenní pravidelností, kterých se účastnily děti za přítomnosti svých rodičů. Bylo opravdu neskutečně poučné a motivující zároveň sledovat reakce rodičů, kteří byli naprosto fascinováni tímto přístupem k dětem – jak je jednoduchý a pokud se necháme vést selským rozumem, tak i intuitivní. Na široké škále směrů uvnitř Montessori systému jsem zastánce a propagátorka „neortodoxního“ směru (tj. jsem přesvědčena, že nemusíme používat pouze ty pomůcky, které před 100 lety vymyslela sama paní Montessori). Řídím se větou paní Montessori: „Stačí rozumět té myšlence a podle jejích podnětů kráčet kupředu.“. Jak mi mé vlastní zkušenosti i reakce ostatních rodičů potvrdily, tento „neortodoxní“ směr velmi vyhovuje dnešním rodičům i dětem.

5) Semináře pro vyučující v mateřských školách, dětských skupinách, chůvy a rodiče - jak zapojit Montessori přístup do každodenního života (děti 1 - 6 let)

Montessori pro dětské skupiny a mateřinky I. aneb jak jednoduše zapojit Montessori přístup

Nevíte, o Montessori přístupu ve výchově dětí vůbec nic? Nebo jste si o něm někde něco přečetli nebo slyšeli, ale nevíte jak Montessori principy využívat při práci s vašimi dětmi? Tak právě pro vás je tu seminář, na kterém si: (1) popovídáme o všech důležitých zásadách a „pravidlech“ Montessori přístupu; (2) názorně si ukážeme velké množství aktivit, které můžete s dětmi ve věku od cca 1 roku do 6-ti let dělat v domácím prostředí či v dětské skupině. Při názorných ukázkách se vždy zmíníme, jaké dovednosti si děti při dané aktivitě procvičují a upevňují. Absolvováním tohoto praktického semináře získáte velký repertoár nejrůznějších aktivit, které děti zaručeně smysluplně zabaví. Ze semináře si odnesete i praktické dárky, které vám usnadní zavedení Montessori přístupu přesně tam, kde právě potřebujete. Upřímně se těším na všechny, kteří si chtějí rozšířit své obzory. Rodiče jsou na tomto semináři vítáni (tj. nemusíte mít žádné pedagogické vzdělání ani zaměstnání, aby byl tento seminář pro vás velmi přínosným ;).

 • délka semináře - 5x45 min

Montessori pro dětské skupiny a mateřinky II. aneb Montessori aktivity v akci

Chcete získat přehled o Montessori aktivitách pro děti ve věku 0 – 6 let? Chcete si tyto aktivity sami vyzkoušet? Pokud ano, budu se těšit na setkání právě s Vámi. V průběhu semináře si budete moci sami vyzkoušet aktivity ze všech Montessori oblastí pro děti 0 – 6 let, tj. z praktického života, smyslové výchovy, jazyka, matematiky a kosmické výchovy (tj. přírodních věd). Jedinou podmínkou pro účast na tomto semináři je absolvování semináře Montessori pro dětské skupiny a mateřinky I. nebo jiného semináře, na kterém jste se podrobně seznámili se základními stavebními kameny Montessori přístupu, např. senzitivními obdobími, absorbující myslí, polarizací pozornosti, třístupňovou výukou, prací s chybou a odměňováním. Znalost těchto principů je naprosto zásadní pro to, aby byl seminář pro vás maximálně přínosným. Ze semináře si i tentokráte odnesete praktické dárky, které vám usnadní zavedení Montessori přístupu přesně tam, kde potřebujete. Rodiče jsou na tomto semináři vítáni (tj. nemusíte mít žádné pedagogické vzdělání ani zaměstnání, aby byl tento seminář pro vás velmi inspirativním ;).

 • délka semináře - 5x45 min

Montessori pro dětské skupiny a mateřinky III. aneb Montessori aktivity v akci pro pokročilé

Chcete se ještě hlouběji ponořit do tajů Montessori přístupu a prohloubit si tak své znalosti a praktické dovednosti v této oblasti? Absolvovali jste semináře Montessori pro dětské skupiny a mateřinky I. a II.? Pokud jste na obě otázky odpověděli kladně, moc se těším na naše další setkání. V jeho průběhu uděláme ještě jeden pomyslný krok dál do „Montessori zákulisí“.  Podíváme se společně na další tematické okruhy, např. způsoby, jak dětem můžeme přiblížit a „zhmotnit“ čas a jeho plynutí. I vy se však můžete stát spolutvůrci obsahu tohoto semináře skrze své dotazy, které mi zašlete ještě před konáním semináře. Tímto způsobem budu moci připravit seminář přímo na míru vašim potřebám. Kromě názorných ukázek aktivit a způsobech zpracování konkrétních témat si také popovídáme o možnostech, v jakých formách (kroužcích či programech) lze Montessori aktivity nabízet dětem i jejich rodičům. A jak se stalo již tradicí, i z tohoto semináře si odnesete i praktické dárky, které vám usnadní zavedení Montessori přístupu doma či v dětské skupině. Stejně tak, jako u seminářů I. a II., rodiče jsou na tomto semináři vítáni (tj. nemusíte mít žádné pedagogické vzdělání ani zaměstnání, aby byl tento seminář pro vás velmi přínosným ;). Jediným požadavkem je mít absolvované semináře I. a II.

 • délka semináře - 5x45 min