Semináře o výuce angličtiny

Semináře pro angličtináře jsou mou srdeční záležitostí. Věnuji se jim od roku 2007 a mé nadšení pro práci s nadšenými angličtináři neopadá. Právě naopak!


V současné době vedu následující semináře:

  • Montessori principy ve výuce anglické gramatiky I. (5 x 45 min)

 

  • Montessori principy ve výuce anglické gramatiky II. (5 x 45 min)

 

  • Speak & Montessori – kurz přirozené výuky angličtiny (2 denní kurz)

 

  • Sight words – aktivity s 200 nejčastějšími slovy v AJ pro 1.st. ZŠ / pro 2. st. ZŠ (4 x 45 min)

 

  • Grammar through conversation – krátké aktivity pro 1. st.ZŠ / pro 2. st. ZŠ (4 x 45 min)

 

  • English through photos – anglická konverzace pro 1. st. ZŠ / pro 2. st. ZŠ (4 x 45 min)

 


Důležité ohlédnutí do minulosti

V letech  2006 – 2012 jsem byla “vzdělávací institucí akreditovanou MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků”. V tomto období jsem měla akreditováno 25 seminářů, odprezentovala jsem 120 pěti a vícehodinových seminářů pro více než 1.300 účastníků z celé ČR. Kvůli mateřským radostem v období 2010 – 2014 jsem o obnovení akreditace nežádala.

V březnu 2017, když jsem se opět mohla začít opět plně soustředit na mou lektorskou činnost. Proto jsem se snažila obnovit si svou akreditaci u MŠMT. Po celou dobu zmiňované mateřské dovolené jsem se snažila být profesně velmi aktivní. Intenzivně jsem se vzdělávala a věnovala jsem se i publikační činnosti. Bohužel se za dobu mé “lektorské nepřítomnosti” změnila pravidla pro udělování akreditací.

Zástupce MŠMT mě informoval, že došlo k novele zákona a tím i ke změnám požadavků na vzdělání lektorů. Byť jsem v minulosti měla požadované vzdělání, nyní, po rozšíření si svých profesních obzorů, požadované vzdělání již nemám a akreditaci tak získat nemohu. Pro to, abych ji získala, musela bych absolvovat 3 x 4 semestry dálkového studia na VŠ (pro každý stupeň školy – tedy pro MŠ, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ). A to je pro mě neakceptovatelný luxus – jak časový, tak i finanční (cca 10 000 Kč za semestr)… Samozřejmě, že se budu vzdělávat i nadále. Už se ale cítím hodně stará na to, abych studovala něco jen pro “papír” když vím, že když už jeden “papír” mám, tak je praxe tím nejlepším učitelem.

Co z toho plyne? Mé plány se na jednu stranu nemění. Stále chci dělat vše, co dělám a chci to dělat ještě lépe než kdy před tím. Všechny své semináře budu i nadále připravovat a vést se stejným zapálením a nadšením, jako by byly akreditované MŠMT…