Semináře a workshopy

Skrze semináře a workshopy se snažím předat své mnohaleté zkušenosti z profesního kontaktu s dětmi, pedagogy i rodiči. Mým cílem je inspirovat a motivovat všechny, kdo jsou v úzkém kontaktu s dětmi (tj. rodiče, chůvy, pedagogy).


Stručná charakteristika mnou vedených seminářů a workshopů:

– zážitková výuka angličtiny
– angličtina s prvky Montessori
– Montessori principy v “nemontessori” prostředí

 

– semináře pro odbornou veřejnost
– semináře pro rodiče
– workshopy na míru pracovního kolektivu, které se zaměřují na vybranou oblast či problematiku

 

– pro pedagogy pracující s dětmi 2 – 6 let (MŠ, dětské skupiny)
– pro pedagogy vyučující angličtinu
– pro rodiče (skrze mateřská a rodinná centra či třídní schůzky MŠ, ZŠ)

 


Chcete se inspirovat již připravenými semináři? Stačí jen kliknout na odkaz…

 – Semináře představující Montessori principy pro “nemontessori” prostředí

 – Semináře zaměřující se na výuku angličtiny